O pomiarach przepływu ścieków i wód opadowych 0-22000m2

 

Pomiar natężenia przepływu w kanałach otwartych to najtrudniejszy do
zrealizowania pomiar w dziedzinie gospodarki wodno - ściekowej. Podstawowe
trudności sprawia dobowa zmienność ilości zrzucanych ścieków. Odpowiedni zakres
pomiarowy powinien umożliwiać bowiem pomiary bardzo małych ilości ścieków
w godzinach nocnych, gdy użytkownicy śpią i maksymalnych ilości w godzinach
największego zużycia wody. Kolejnym problem sprawiają osady i części stałe niesione
przez ścieki oraz agresywny charakter wiekszości ścieków przemysłowych.

Zastosowanie urządzenia - Stacji SM 01pH wraz ze zwężką serii KAMA, pozwala na rozwiązanie wielu problemu opomiarowania przepływu ścieków w zakresie małych
przepływów oraz ich dużej zmienności, ponieważ konstrukcja elementu zwężkowego pozwala na pomiar bardzo małych ilości ścieków, znaczne rozszerzenie zakresu pomiarowego oraz eliminuje możliwość odkładania się na zwężce jakichkolwiek osadów. Materiał z jakiego wykonana jest zwężka uniemożliwia zarastanie i pozwala na pomiar przepływu nawet bardzo agresywnych ścieków.

Wybierając układ pomiarowy mający służyć do pomiaru ścieków w kanałach otwartych należy uwzględnić aspekty metrologiczne, ekonomiczne i praktyczne.

Metoda pomiarowa nieprawidłowo dobrana nie jest w stanić zapewnić dokładanego pomiaru.

Układ pomiarowy SM 01pH każdorazowo dostosowany zostaje do potrzeb klienta, warunków pomiaru oraz charakteru przepływających ścieków.

Przygotowanie ostatecznej oferty sprzedaży poprzedzone jest wizją w terenie oraz analizą jakościową przepływającego ścieku.