Pomiar bezzwężkowy

 

Układ przeznaczony jest do pomiaru ilości odprowadzanych ścieków i wód opadowych
odprowadzanych poprzez kanały otwarte (grawitacyjne) o średnicy lub szerokości
ponad 1000mm. Układ może być montowany na istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Pomiar przepływu odbywa się na następującej zasadzie:
Zamontowany w odpowiedni sposób nad lustrem ścieków zespolony przetwornik
pomiarowy dokonuje pomiaru prędkości płynących ścieków i ich poziomu.
Znany przekrój geometryczny kanału zapisany jest w pamięci przetwornika.
Dzięki zaawansowanej technice obliczeniowej układ komputerowy przelicza
zmierzone i wprowadzone dane na przepływ, które są przesyłane trasą kablową do
stacji Sm-01pH.
Zespolony przetwornik pomiarowy wyposażony jest w układ kompensacji temperatury
oraz dla pomiarów w dużych kanałach w pomocniczy hydrostatyczny pomiar poziomu.
Oprogramowanie przetwornika umożliwia również wpisanie poziomu warstwy
zgromadzonego osadu.
Stacja Sm-01pH może być oddalona od przetwornika na odległość do 20m.
Dane zgromadzone w stacji SM-01pH można odczytać na dowolnym komputerze
podłączonym do sieci Internet w dowolnym miejscu świata.


Schemat ideowy bezzwężkowego układu pomiaru i rejestracji ilości
odprowadzonych ścieków i wód opadowych

Zespolony przetwornik pomiarowy jest chronionyprawami patentowymi USA,
stacja Sm-01pH prawami autorskimi i patentowymi RP.