Funkcje realizowane

 

Stacja monitoringu SM01pH realizuje nastepujące funkcje:

 - pomiar bieżący przepływu ścieków średnia z ostatnich 30s
 - sumowanie ilości odprowadzonych ścieków za ostatni dzień - przegląd ostatnich
   370 dni oraz dzień po dniu
 - sumowanie odprowadzonych ścieków od uruchomienia
 - pomiar bieżący pomiar poziomu ścieków przed elementem spiętrzającym
 - pomiar bieżący pH
 - sumowanie ilość odprowadzonych ścieków za ostatni dzień z przekroczoną wartością
    pH przegląd ostatnich 370 dni dzień po dniu
 - sumowanie odprowadzonych ścieków z przekroczoną wartością pH
 - sumowanie czasu wyłączeń za ostatni dzień - przegląd ostatnich 370 dni dzień po dniu
 - sumowanie czasu wyłączeń od uruchomienia
 - ekspozycja czasu i daty uruchomienia stacji
 - sumowanie ilość odprowadzonych ścieków w ostatnich 24 godzinach przegląd godzina,
    po godzinie
 - sumowanie ilości odprowadzonych ścieków z przekroczonym pH w ostatnich 24 godzinach - przegląd godzina po godzinie
 - sumowanie czasu wyłączeń w ostatnich 24 godzinach przegląd godzina, po godzinie
 - pomiar bieżący temperatury
 - sumowanie ilość odprowadzonych ścieków z przekroczoną temperaturą za ostatni
    dzień - przegląd 370 dni do tyłu
 - sumowanie ilość odprowadzonych ścieków z przekroczoną temperaturą za ostatnie
    24 godziny
 - sumowanie odprowadzonych ścieków z przekroczoną temperaturą od uruchomienia