Główne zalety przepływomierzy

 

Szeroki zakres pomiarowy
- w studniach od 0 m3/h do 2700 m3/h
- w kanałach od 0 m3/h do 30 000 m3/h

 

 >>  Możliwość montażu w typowej studzience ściekowej bez konieczności
    jej przebudowy i zatrzymywania zrzutu ścieków

 >>  Stacja rejestrująca montowana w odległości do 5 000 m od miejsca pomiaru
    (studni pomiarowej)

 >>  Transmisja danych do dowolnego punktu posiadającego dostęp do sieci internet,
   GSM Wbudowany licznik czasu wyłączeń

 >>  Rejestracja zrzutów dobowych za ostatnie 370 dni

 >>  Rejestracja zrzutów godzinowych

 >>  Pomiar pH, temperatury oraz innych parametrów (opcjonalnie)

 >>  Rejestracja ilości ścieków z przekroczonymi parametrami