Gwarancja

 

Producent gwarantuje prawidłowe działanie stacji SM-01pH wraz z sondą poziomu w okresie 24 miesięcy od daty uruchomienia układu pomiarowego.
Elementy spiętrzające dostarczone i zabudowane przez producenta stacji SM-01pH objęte są 50-cio miesięczną gwarancją.

 

Uwagi

Opracowanie dokumentacji, zabudowa i uruchomienie może nastąpić wyłącznie pod nadzorem producenta lub jego przedstawiciela.

Użytkowanie stacji SM-01pH i całego układu pomiarowego niezgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w kartach gwarancyjnych i DTR pozbawia nabywcę prawa do roszczeń z tytułu udzielonej przez producenta gwarancji.