Kanalizacja grawitacyjna

 

Pomiar i rejestracja ilości odprowadzanych ścieków przez kanalizację grawitacyjną, montaż w typowych studzienkach ściekowych o średnicy ponad 1000 mm zakres pomiaru od 0 - 800 m3/h

Układ ten jest najczęściej stosowanym układem pomiarowym, gdyż umożliwia montaż w istniejącej studni ściekowej bez jej przebudowy. Stosowany do opomiarowania zrzutu surowych ścieków zarówno sanitarnych jak i przemysłowych, z gmin, zakładów przemysłowych, oczyszczalni ścieków. Duża rozpiętość zakresu pomiarowego układu umożliwia zastosowanie przy dużym zróżnicowaniu przepływów minimalnych i maksymalnych. Dzięki dużej dokładności układ umożliwia bieżącą kontrolę stanu kanalizacji poprzez porównanie zgromadzonych w rejestratorach stacji danych. Użytkownik może stwierdzić obserwując wskazania urządzenia czy woda opadowa przedostaje się do kanalizacji - zwiększone wskazania, czy ścieki nie przesiąkają do gruntu na skutek uszkodzenia rur - zmniejszone wskazania.