Konserwacja

 

Po prawidłowym zainstalowaniu i zaprogramowaniu stacji SM-01pH, stacja nie wymaga poza starciem kurzu żadnych prac konserwacyjnych.

Zaleca się jednak raz w roku, sprawdzenie czujnika poziomu. Sprawdzenie to polega na porównaniu z wyświetlaną wartością poziomu funkcją F3 na stacji SM-01pH nad elementem spiętrzającym a wartością spiętrzenia fizycznie zmierzoną przymiarem w zwężce. Miejsce tego pomiaru podawane jest w karcie danych studzienki pomiarowej dołączanej do dokumentacji konkretnego układu pomiarowego.

   W przypadku wystąpienia rozbieżności prosimy powiadomić serwis.

W czasie eksploatacji należy nie przekraczać maksymalnego zakresu pomiarowego podanego w dokumentacji, gdyż może to spowodować uszkodzenie czujników.

Pozostałe elementy układu pomiarowego (sondy poziomu, pH, temperatury) wymagają okresowej kontroli zależnej od eksploatacji kanalizacji i rodzaju ścieków.

   Producent zapewnia pełną obsługę i konserwację układu pomiarowego.