Nowości

 

SM03

Stacja SM-03 współpracująca ze zwężkami serii KAMA

Zasada pomiaru przepływu
Przepływająca ciecz trafia na opór stawiany przez zabudowaną na ich drodze zwężkę Kama. Odpowiednio dobrany kształt zwężki powoduje spiętrzanie się cieczy. Przy małych przepływach ścieków spiętrzenie jest większe wraz z wzrostem poziomu spiętrzenie ulega zmniejszeniu nie ograniczając przepustowości kanału a prędkość przy dnie zwężki wzrasta ,co powoduje jej samooczyszczanie. Zwężka mierzy przepływ od zera aż do pełnego wypełnienie kolektora. Wartość tego spiętrzenia zmierzona przez czujnik poziomu przesłana zostaje trasą kablową do stacji Sm-03 ,gdzie przy pomocy odpowiedniego algorytmu przeliczana jest na przepływ, wyrażony w m3/h na wyświetlaczu stacji. Przeliczony przepływ elektronika stacji przetwarza na dane do pamięci jej rejestratorów i liczników sumarycznych.

Stacja monitoringu Sm-03 to:

połączenie przepływomierza, pH- metru,
mierników temperatury, przewodności oraz rejestratorów i liczników. Automatyczne rejestratory i liczniki sumaryczne rejestrują i zliczają dane o ilości odprowadzanych ścieków w tym z przekroczonym pH, temperaturą, przewodnością rejestrują także czas wyłączeń i zdarzenia , awarie ,próbę ingerencji w układ pomiarowy . Rejestratory te zapamiętują poszczególne dane w cyklach dobowym ,godzinowym miesięcznym. kwartalnym za ostanie 370 dni ( każda minuta) . Wbudowany w stacji modem GPRS może przesyłać dane do sieci Internet zapewniając automatyczny nadzór nad układem pomiarowym . Użytkownik po zalogowaniu się do sieci może przeglądać zgromadzone dane, ustawić progi awaryjne .Bardzo prosty intuicyjny system przycisków obsługi stacji pozwala także oprócz bieżących danych : poziom ,przepływ pH ,temperatura , stany liczników ,odczytać na wyświetlaczu dane archiwalne zapisane w niezależnej pamięci stacji. Dane te można przeglądać w formie wykresów liniowych, słupkowych - skopiować na nośnik pamięci przez gniazdo USB. Opracowany wspólnie z firmą Geryco system teleinformatyczny MONSTREAM H2O pozwala tworzyć wzajemną korelację pomiędzy poszczególnymi danymi przesłanymi przez stację Sm 03 ,może je sumować , odejmować a także ustawić parametry automatycznej analizę przepustowości odcinków kanalizacji np. w zależności od wielkości zarejestrowanych przez czujnika opadów deszczu naszej produkcji . Dostęp do systemu internetowego i jego konfiguracja jest ustalany indywidualnie z klientem . Przykładowe typy zwężek serii KAMA przeznaczonych do współpracy ze stacją Sm-03 lub Sm-01pH . Produkujemy zwężki dopasowane do istniejących kanałów i kolektorów .Opracowana przez nas technologia montażu zwężki nie wymaga zatrzymywania zrzutu ścieków.


Pobierz katalog: