Przelewy burzowe

 

Stacja SM-01pH znajduje z powodzeniem zastosowanie przy opomiarowaniu przelewów burzowych. Szeroki zakres pomiarowy zwężki KAMA 4 pozwala na bardzo dokładny pomiar w zakresie 0 -10 000 m3/h W przypadku pogody bezdeszczowej układ wskazuje zero. Stacja rejestruje już najmniejszy przepływ. Pomiar i rejestracja przepływu ścieków wód opadowych w kanałach otwartych na przykładzie komory z zwężką KAMA 4.

Zakres pomiaru od 0 do 10 000 m3/h

 

Zadaniem przedstawionego układu jest pomiar ilości wód opadowych, zarejestrowanie
i powiadomianie poprzez sieć GSM o próbie dokonania nielegalnego zrzutu ścieków sanitarnych do rzeki. Zwężka rejestruje ilości już od 0,3 m3/dobę tj. podłączenie już jednego gospodarstwa domowego.
Układ z zastosowaniem tradycyjnej zwęzki jest w stanie rozpocząć pomiar przy
przepływie 1163 m3/h, czyli po "podłączeniu" małego miasta.

Zalecane zastosowanie stacji monitoringu SM 01pH wraz ze zwężką KAMA 4:
  - pomiarowanie przelewów burzowych
  - pomiar wód opadowych z odwodnień pasów startowych, dróg, autostrad
  - pomiar przepływu ścieków sanitarnych na wyjściu z miasta, gminy
  - pomiar przepływu wód pochłodniczych oraz odpływów z dużych zakładów
przemysłowych
  - opomiarowanie wlotów u wylotów z oczyszczalni ścieków