Opis układu pomiarowego

Układ pomiaru przepływu - zwężki pomiarowe serii KAMA-euro dla kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Pomiar przepływu w kanałach otwartych to najtrudniejszy do zrealizowania pomiar w gospodarce wodno - ściekowej.

Podstawową trudność wobec zmieniającej się ilości ścieków ,opadów stwarza dobór zwężki i jej zakresu pomiarowego. Zwężka powinna umożliwiać pomiary bardzo małych ilości ścieków w porze suchej , godzinach nocnych gdy ludzie śpią i maksymalnych ilości w godzinach największego poboru wody czy też opadów deszczu. Zwężki: Parshalla , Venturiego itp... nie mierzą od zera, a wraz z klasycznymi przegrodami spiętrzającymi charakteryzują się dosyć wąskim zakresem pomiarowym -np.największa zwężka KPV XI mierzy od 1825m3/h do 10129m3/h.

Opracowane przez nas zwężki serii KAMA mierzą już od 0m3/h aż do pełnego zakresu pomiarowego Pracę zwężki KAMA -euro przy różnych wielkościach przepływu , prezentują zdjęcia obok - zakres pomiarowy zwężki to 0 do 22 000m3/h Zwężkę zamontowano w betonowym kanale ścieków surowych o szerokości 2500mm w jednej z największych oczyszczalni ścieków Kraków Płaszów II. Specjalnie ukształtowane w podwodnej części zwężki zwichrzenia pełnią role kierownicy strug i zwiększają w określonym jej obszarze prędkość ścieków co pozwala wysysać gromadzące się przed zwężką osady i uzyskać laminarny
przepływ .

    

    

Widoczne na zdjęciach kształt strugi ścieków to nie tylko efekt naszych trzydziestoletnich doświadczeń w pomiarach przepływu, ale także doświadczeń lotniczych . Do budowy zwężek zastosowaliśmy technologię i materiały stosowanych przez nas do budowy samolotów turbinowych KAMA- turbo i wodnosamolotów. Zwężka pomimo dużych wymiarów: szerokość 2500 mm długość 3200 mm wysokość 750 mm waży około 80kg co umożliwia jej montaż przez cztery osoby w istniejących kanałach odpływowych i nie wymaga pracy z użyciem dźwigu i innego ciężkiego sprzętu. Na zdjęciach powyżej zrzut ścieków o wielkości 5800 m3/h i 14000 m3/h zwężka znajduję się pod wodą i nadal mierzy i nie powoduje tak dużego podpiętrzania ścieków jak zwężki KPV , Parshalla .Zwężki seri KAMA przeznaczone są do współpracy z produkowanymi przez nas stacjami monitoringu seri SM i ultradźwiękowi ,radarowymi, hydrostatycznymi. czujnikami poziomu. Opracowanie specjalnej obróbki sygnału czujnika poziomu i odpowiednich algorytmów pracy stacji Sm-01pH dało w rezultacie praktyczny układ pomiarowy, nie mający w zasadzie konkurencji w dziedzinie zwanej"pomiary przepływu w kanałach otwartych". Przeprowadzone badania porównawcze przez GUM IMGW i Energopomiar metodą izotopową potwierdzają 5% dokładność pomiaru w całych zakresie pomiarowym .

Zastosowanie: pomiar przepływu odprowadzanych wód opadowych, ścieków kanalizacją grawitacyjną - kolektorami o przekrojach okrągłym, jajowym, prostokątnym z miast,gmin, obiektów wielkopowierzchniowych( centra handlowe, lotniska) zakładów przemysłowych ,oczyszczalnie ścieków. W ofercie produkcyjnej posiadamy także mniejsze zwężki do zabudowy w typowych studzienkach ściekowych mniejszych kanałach szczegóły w kartach katalogowych ( po pobrania)