Właściwości metrologiczne

 

Normalne warunki pracy stacji SM-01pH
   - temperatura od +50st.C do + 300st.C
   - napięcie zasilania od 187V do 242V~

Normalne warunki pracy czujnika poziomu
   - temperatura 0 - 600oC (wykonanie specj. -20st.C + 80st.C)
   - napięcie zasilania 15V - 30V DC

Warunki odniesienia w trakcie badań
   a) temperatura 200oC            +/-20 st.C
   b) napięcie zasilania 220V~   +/- 4,4V
   c) wilgotność względna 70%   +/-15%


Dopuszczalny przepisami sumaryczny względny błąd całego układu pomiarowego do +/- 5% ustawionego zakresu pomiarowego.

Błędy wskazań zestawu pomiarowego Stacja SM-01pH
Sonda Sp-50 (wg protokołów badań GUM)
   - błąd podstawowy wskazań strumienia objętości dla elementów spiętrzających max 0,08%
   - błąd dodatkowy wskazań strumienia objętości hydrostatycznego lub ultradźwiękowego przetwornika poziomu spowodowany zmianą temperatury względem warunków odniesienie 0,81%
   - błąd dodatkowy wskazań strumienia objętości spowodowany:
      zmianą częstotliwości zasilania o 1Hz 0,12%
      zmianą napięcia zasilania o 10V 0,08%
      zmianą temperatury otoczenia o 10oC 0,58%


Uwaga:
Dopuszczalny sumaryczny błąd względny podstawowych wskazań strumienia objętości stacji SM-01pH jest sumą w/w błędów z uwzględnieniem wykonania i zabudowy elementu spiętrzającego, jego doboru itp.

W praktyce przy zastosowaniu zwężki KAMA i czujnika ultradźwiękowego poziomu typu UNAM błąd sumaryczny całego układu pomiarowego nie przekracza 3%.