Zasada pomiaru

 

Przepływające kanałem ścieki trafiają na zabudowany na ich drodze element spiętrzający w postaci zwężki serii KAMA, na skutek oporu stawianego przez element ścieki spiętrzają się. Wartość tego spiętrzenia jest mierzona przez ultradźwiękową sondę poziomu ultradźwiękową. Zmierzona przez sondę wartość spiętrzenia jest przetwarzana na sygnał elektryczny i przekazywana poprzez trasę kablową do Stacji Sm-01pH odległą od punktu pomiaru do 5 km. Stacja Sm-01pH przetwarza sygnał elektryczny, przelicza automatycznie wartość spiętrzenia na przepływ. Do obliczania przepływu wykorzystuje się odpowiednie równania dla danego elementu spiętrzającego.

Stosowane zwężki serii KAMA eliminują wady stosowanych dotychczas elementów spiętrzających, umożliwiają pomiary w bardzo szerokim zakresie.

Wybór zwężek serii KAMA każdorozowo gwarantuje pomiar przepływu od 0 m3/h.

Dodatkowym atutem zwężek jest zdolność samooczyszczania oraz wysoka odporność na czynniki agresywne chemicznie.